Een geslaagde busreis


Voor veel schooluitstappen wordt regelmatig en steeds meer beroep gedaan op bussen. Zo komt het dat miljoenen leerlingen elk jaar minstens één keer plaatsnemen in een bus. Omdat de veiligheid van jongeren in het verkeer op de eerste plaats komt, is het zeer belangrijk hen duidelijk te maken hoe zij zich zouden moeten gedragen in en rond deze, en andere, grote voertuigen.

Veilig in en rond de bus, een Train-the-Trainer-initiatief van het ICB Het onderzoeksinstituut van de sector, het ICB, ontwikkelde een speciaal programma, gericht op veiligheidscoördinatoren, leerkrachten en schooldirectie, om zelf lessen te kunnen geven over verkeersveiligheid in en rond de bus. In dit kader wordt er stilgestaan bij de dode hoek, gedrag in en rond de bus, en de evacuatie in geval van nood. Deze sessies worden jaarlijks georganiseerd.

Hoe krijgt u een geslaagde busreis?

Gedragsregels
Een reis met de bus kan pas geslaagd zijn als deze veilig verloopt en iedereen zich aan een aantal afspraken houdt. Dit houdt ook in dat men er al rekening mee begint te houden nog voordat de eigenlijke reis met de bus begint tot even nadat deze gedaan is.

Basisafspraken
In wat volgt worden de basisafspraken voor een geslaagde busreis uiteengezet, van en naar de vertrekplaats Een trip met de bus kan pas beginnen als iedereen op tijd is. De leerlingen zorgen er daarom best voor dat alle spullen ruim op voorhand verzameld zijn, bij voorkeur de avond voor vertrek. Ze nemen niet meer mee dan nodig is en vertrekken ruim op tijd om stipt aan de halteplaats te zijn (circa 5 minuten op voorhand).

Vertrekplaats
Wachten bij de vertrekplaats blijft men best op 1.50 meter van de stoeprand wachten, de bus heeft die ruimte namelijk nodig om parallel langs het trottoir te kunnen parkeren. Het instappen kan beginnen wanneer de deuren volledig geopend zijn.

Eenmaal in de bus, nemen de leerlingen de eerste vrije zitplaats die beschikbaar is en gaan zo snel mogelijk zitten. Ze doen de veiligheidsgordel om. Het is verboden om rond te lopen in de bus zolang deze rijdt. Dit is namelijk gevaarlijk. Luidruchtig gedrag is uit den boze. De chauffeur zou zijn aandacht voor het verkeer kunnen verliezen en zo ongelukken veroorzaken.

Hoewel het zelden voorvalt, kunnen noodscenario’s bedacht worden waarbij het van belang is de bus zo snel mogelijk te evacueren. Dat kan namelijk levensreddend zijn in geval van hoogste nood. Veiligheidsfilm aan boord De chauffeurs beschikken over een veiligheidsvideo die kan worden getoond aan de passagiers bij aanvang van de uitstap. Vooral in de autocar, uitgerust met audio-visuele apparatuur, is deze manier van sensibiliseren nuttig. Werpt u zeker een blik op deze video.

Welk autocarbedrijf?
Bedenk allereerst dat autocartoerisme seizoensgebonden is, wat zorgt voor een prijsverschil per reisperiode. De maanden april, mei, juni en september zijn drukke periodes voor de busbedrijven. Dus als u geld wilt besparen, maak dan uw schoolreis buiten deze periode. Laat het busbedrijf weten wat uw wensen zijn: hoeveel te vervoeren personen en leeftijden, bagagevolume, speciale noden, enzovoorts. Zo kan het autocarbedrijf daar rekening mee houden.

Reizend leren
Het is ook leuk om de leerlingen tijdens de reis educatieve informatie
te geven door te vertellen over plaatsen die u onderweg passeert. (Bijvoorbeeld een korte uitleg over een historisch gebouw of het belang van een haven wanneer u Antwerpen passeert.)

Wat moet u de kinderen meegeven?
Het is belangrijk dat de kinderen voorzien zijn van alle benodigde spullen voor de reis. Geef ze iets te drinken en te eten mee. Voor een nachtreis zijn warme kledingstukken en een kussen en reisdekentje echt nodig. Let op dat de kinderen de verplichte documenten (identiteitskaart, reispas indien nodig…) bij zich hebben.

Begeleiders
U let op de kinderen zodra ze in de bus stappen. De handbagage moet goed opgeborgen zijn (om te voorkomen dat deze valt wanneer er wordt geremd en om, bij problemen, een snelle evacuatie mogelijk te maken). Ga dicht bij de chauffeur zitten, zo kunt u steeds als eerste uitstappen en als laatste instappen. Informeer bij de chauffeur of de passagiers tijdens de reis hun gsm mogen gebruiken. Vraag ook naar de reisplanning (is de reisweg van de chauffeur hetzelfde als de vooraf uitgestippelde route en waar en wanneer wordt er halt gehouden?).

Telefoonnummers in geval van nood
In geval van nood: bevindt u zich in België en gebeurt er een ongeval waarbij de hulpdiensten (ambulance of brandweer) ter plaatse moeten komen, vorm dan het nummer 100 of 112. Voor een tussenkomst van de politiediensten belt u 101. Als u zich in een EU-lidstaat bevindt, kan u gratis het gemakkelijk te onthouden nummer 112 bellen.

Bron: ICB en FBAA

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van aanbiedingen, speciale acties en schoolreisnieuws!