Schoolreisbestemmingen scherpen rookbeleid aan

Apeldoorn, 12 september 2017

Begeleiders die roken tijdens de schoolreis… kan dat wel of kan dat niet? Het is een heel actueel onderwerp waar -uiteraard- ook het Nationaal Schoolreis Magazine zich mee heeft beziggehouden. We hielden een online poll met de vraag: ‘Wat vind je van een rookverbod voor begeleiders in aanwezigheid van kinderen tijdens het schoolreisje?’ In de periode van november 2016 tot en met januari 2017 gaven maar liefst 699 respondenten hun mening: 85% vond dat roken tijdens het schoolreisje verboden moet worden, 10% stelde dat roken tijdens een schoolreisje moet kunnen en voor 5% van de respondenten maakte het niet uit...

Rookvrije generatie
Hoe dan ook, de cultuuromslag van de tijd dat roken in bijzijn van anderen nog de normaalste zaak van de wereld was naar nu, heeft flink doorgezet en gaat nog altijd door. Dat bewijst wel het initiatief ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ van drie gezondheidsfondsen: Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds. Achterliggende gedachte is dat kinderen kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving, zoals het schoolplein. Ook buiten het schoolterrein is ‘rookvrij’ dan belangrijk, iets wat veel Nederlanders onderschrijven. In 2016 wees onderzoek van TNS NIPO in opdracht van KWF Kankerbestrijding uit dat 77% van alle Nederlanders voorstander is van bijvoorbeeld rookvrije speeltuinen.

Longfonds
Michael Rutgers, directeur van het Longfonds: “Het Longfonds stimuleert organisaties om zich aan te sluiten bij de ’Rookvrije Generatie’ en zo kinderen te beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. We zien dat ook steeds meer speeltuinen en kinderboerderijen beschermende maatregelen nemen of geheel rookvrij worden.”

Inmiddels voeren vrijwel alle Nederlandse schoolreisbestemmingen een vorm van ontmoedigingsbeleid wat roken betreft of hebben op veel plekken een rookverbod ingesteld. Daarop heeft ook de Club van Elf besloten haar rookbeleid aan te scherpen vanaf 1 april dit jaar. Een zinvolle maatregel, want de Club van Elf bestaat uit 21 grote dagattracties. Zo zijn ook de onoverdekte vaste wachtrijen binnen de bedrijven vanaf april in alle aangesloten organisaties rookvrij. Met deze maatregel willen ze vooral de jongste bezoekers beter beschermen.

‘Het is niet mijn bedoeling om mensen hun sigaret af te pakken. Het gaat mij erom dat ze het niet doen bij kinderen.’

(Hester Zitvast)

Hester (moeder van drie kinderen en o.a. columnist voor VROUW.nl) riep afgelopen maart via een open brief Nederlandse pretparken en dierentuinen op om hun parken rookvrij te maken.

Met dank aan de Alliantie Nederland Rookvrij (een initiatief van Hartstichting, KWF Kankerbestrijding & Longfonds - www.rookvrijegeneratie.nl) en de Club van Elf (branchevereniging van Nederlands grootste dagattracties).

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van aanbiedingen, speciale acties en schoolreisnieuws!