Mediagebruik tijdens schoolkamp

Gent, 21 februari 2019

Mediagebruik tijdens een schoolkamp


Uit onderzoek van een aantal schooljaren geleden door Mediaraven* bij meer dan 250 groepsleidingen blijkt dat 67% van de groepen hun jongeren een smartphone mee laten nemen op kamp. Het onderzoeksteam vroeg tevens het mediagebruik tijdens een kamp voor 14- tot 16-jarigen.

'Mogen of niet, we nemen onze smartphone toch stiekem mee op kamp' (Iliah, 15 jaar)


 

Omdat heel wat scholen en jeugdverenigingen worstelen met media op kamp deelt Mediaraven een aantal inspirerende tips om verantwoord met media op kamp te gaan.

Maak afspraken
Goede afspraken maken, dat geldt ook voor media op kamp. Deze methodiek zet je alvast op weg om tijdens een kampvergadering voor begeleiders te brainstormen over afspraken.
- Let erop dat je afspraken overeenstemmen met de richtlijnen van de nationale leiding.
- Maak je verschillende afspraken per leeftijdscategorie/klas?
- Wat als iemand de kampafspraken niet naleeft? Bespreek vooraf de gevolgen om discussie bij een eventuele overtreding te vermijden.

Portretrecht
Voordat je als begeleider of klasgenoten onderling een foto verspreidt waarop iemand herkenbaar staat afgebeeld, vraag je in principe altijd zijn of haar (schriftelijke) toestemming. Minderjarigen kunnen volgens de wet zelf geen toestemming geven voor het gebruik van hun foto. Je hebt de toestemming van de ouders of voogd nodig. In de praktijk hebben ouders/verzorgers weinig problemen met foto’s van hun kinderen. Meer zelfs: na afloop van een kamp staan ze vaak te popelen om de foto’s te zien. Maar maak daarom hierover ook duidelijke afspraken!

- Laat bij aanvang van het schooljaar en/of bij de inschrijving van de schoolkamp ouders/verzorgers aanvinken of je foto’s van hun kind mag verspreiden. Let wel: wettelijk houdt dat geen steek, maar het helpt wel om mensen te sensibiliseren.
- Neem geen stiekeme foto’s. Kondig op voorhand aan dat je een foto neemt en waarvoor je die wil gebruiken.
- Vermeld bij de foto’s die je online plaatst bijv. een e-mailadres zodat ouders/verzorgers een seintje kunnen geven als ze een foto liever niet op het net zien.
- Een disclaimer met de vermelding dat je de foto’s niet gebruikt voor commerciële doeleinden is zeker nuttig.
- Verspreid geen persoonlijke gegevens van de geportretteerden
- Post geen genânte of andere foto’s die je van jezelf ook niet zou willen zien verschijnen.

Niets anders evolueert zo snel als het internet. Je voelt dus waarschijnlijk zelf al aan dat je de gemaakt afspraken ieder schooljaar opnieuw naloopt en daar waar nodig aanpast…

'Wat stelt een dia-avond nog voor als alle foto’s op Facebook staan?' Maxim (23) leider Chirohuis Bellegem


* Met speciale dank aan Mediaraven VZW. Mediaraven wilt niet pleiten voor een onbeperkt gebruik van digitale media op kamp, vertelt Kristof D'hanens van Mediaraven vzw, 'Groepen moeten daar zelf een weloverwogen keuze maken. Maar als scholen en/of verenigingen beslissen om media mee te nemen op kamp, willen we hen in de eerste plaats aanzetten om die op een plezante en verantwoorde manier in te zetten.'

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van aanbiedingen, speciale acties en schoolreisnieuws!