De toekomstgerichte buitenlandse schoolreis

Breda, 11 oktober 2016

Hoe ziet de toekomstgerichte buitenlandse schoolreis eruit? Een vraag die Travel Inventive zichzelf voortdurend stelt. Schoolreizen zijn van alle tijden, maar de context van de reizen verandert. Travel Inventive sprak het afgelopen schooljaar met talloze  docenten en schoolleiders over die schoolreis van de toekomst. De waardevolle inzichten vatte de schoolreisspecialist samen in 7 verschuivingen.

"You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing and by falling over." (Richard Brandson)


1. Ondernemerschap op schoolreis wordt steeds belangrijker. Binnen het ‘do it yourself onderwijs bepalen leerlingen straks zelf actief hun reisdoel en programma. Zo wordt de schoolreis veel  meer hun eigen reis in plaats van de reis van hun docenten. Toekomstgerichte schoolreizen stimuleren de creativiteit, nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid van leerlingen. Jongeren leren te experimenteren in onbekende situaties en ontwikkelen een ondernemende en initiatiefrijke houding.  De leerling leert omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid over de grenzen heen.

"We must no longer consider ourselves as citizens of the cities in which we live, but we must consider ourselves citizens of the globe."


2. Wereldburgerschap krijgt een permanente  plek op reis. In de dagelijkse praktijk komen jongeren continue in aanraking met wereldzaken door social media, apps en games. Eenmaal weg van huis, buiten de veilige leefomgeving, plaatsen leerlingen alles in een breder perspectief. Het relativeren en verkennen van hun wereldbeeld staat steeds centraler op reis. ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’.

3. Individuality isthe definition of freedom De invulling van de toekomstgerichte schoolreis wordt individueler. Schoolleiders noemen veelvuldig dat het geïndividualiseerd leren idealiter ook op schoolreis wordt doorgetrokken. Daarbij motiveren leerlingen zelf hun gemaakte keuzeprogramma en gaan meer zelfstandig op pad. Er is volop ruimte voor individuele ontwikkeling. Binnen het nieuwe reizen wordt rekening gehouden met individuele mogelijkheden en beperkingen van iedere leerling.

4. Be practive not reactive. Interactieve stadsverkenning met behulp van apps en smartphones krijgt een prominentere rol op reis. De ervaring is onbetaalbaar, onderschrijven docenten. Ook leerlingen zijn enorm enthousiast. Travel Inventive juicht het inzetten van deze multimediale middelen om de grote steden te ontdekken toe. Zo stimuleren docenten op een positieve manier het oriënteren en de groepsdynamiek.

"Identity cannot be found or fabricated but emerges from within."


5. Mensvorming op reis. Docenten benadrukken het belang van identiteitsontwikkeling bij leerlingen op schoolreis. In een onbekende omgeving leren leerlingen risico’s te nemen en verder te kijken dan hun eigen voordeur. Ze leren rekening te houden met belangen en emoties van anderen en respect te tonen naar hun reisgenoten. De schoolreis helpt hen na te denken over hun persoonlijke drijfveren en ambities. Dan zie je hele mooie dingen gebeuren bij leerlingen, zo onderschrijven veel docenten.

6. Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. In toekomstige schoolreizen wordt vakoverstijgende voorbereiding in de lessen van essentieel belang. Het succes van de schoolreis is steeds meer afhankelijk van een goede voorbereiding. Docenten onderschrijven ook het belang van een appetizer bijvoorbeeld in de vorm van gastcolleges vooraf, waardoor de reis al  een hele andere insteek krijgt.

"Life is about the people you meet and the things you create with them. So go out and start creating!"


7. Daadwerkelijke ontmoetingen staan steeds centraler in toekomstige schoolreizen. Docenten en schoolleiders stimuleren het contact met de bevolking  ter plaatse. De schoolreis moet steeds meer inhaken op de bredere discussie van het buitenschools leren. Het spreken van een buitenlandse taal wordt meer dan een vrijblijvende kennismaking.  Ook het interculturele aspect met betekenisvolle ontmoetingen wordt steeds relevanter.

Hoe ziet de toekomstgerichte schoolreis eruit? Travel Inventive kwam, door structureel onderzoek en veel gesprekken met docenten, tot een aantal waardevolle inzichten. Meer weten? Travel Inventive, reisorganisatie voor buitenlandse schoolreizen.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van aanbiedingen, speciale acties en schoolreisnieuws!